Mikä Mindpolis Group Oy on?


Mindpolis on kehitysyhtiö, joka toimii oppimisliiketoiminnan sekä toiminnanohjauksen alueilla. Sen tytäryhtiöitä ovat Mediamaisteri Oy, Tawasta Oy sekä Vizucom Oy.

Mindpoliksen keskeisinä toiminta-alueina ovat kansainväliset projektit, tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittäminen, uudet innovaatiot sekä yhtiöryhmän liiketoiminnan kehitys.

Toimimme yhtiöryhmänä, joka ratkasiee asiakkaidemme haasteita kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä koko yhtiöryhmän 40 hengen tiimiä asiakkaan parhaaksi.

Teknologiamallimme perustuu pääosin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen avulla toteutettuihin teknologiaratkaisuihin sekä palveluliiketoimintaan.

Yhtiöryhmä

Mediamaisteri Oy

Tawasta Oy

Vizucom Oy

Visio ja missio

Visio - Olemme avoimeen teknologiaan liittyvien innovaatioiden halutuin kumppani, jonka kanssa eri osapuolet haluavat yhdessä kehittää konsepteja sekä liiketoimintamalleja tähdäten tehokkaaseen, avoimeen ja ennustettavaan toimintaan.

Missio - Mindpolis toimii osallistuvana omistajana yhdessä yrittäjien ja liiketoimintajohdon kanssa tavoitteenaan kehittää yhtiöistään toimialansa johtavia yrityksiä.

Arvot

Yrittäjyys on asenne - Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen asenteen tulee näkyä kaikessa, mitä teemme.

Uudistuminen ja innovaatiot - Innovaatiot ja uudistuminen ovat toimintamme ytimessä.

Avoimuus - Olemme toiminnassamme avoimia ja perustamme toimintamme avoimen teknologian ratkaisuihin.

Kehitystoiminta

Tuotekehitystyössämme käymme jatkuvasti läpi erilaisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja etsien toimivia ja hyödyllisiä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Olemme myös aktiivisesti mukana erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä etsimme jatkuvasti uusi ratkaisuja tukemaan liiketoimintaamme. Mikäli sinulla on kehitysidea tai projekti, jossa voisimme olla apuna, ota yhteyttä!

Avoin teknologia

Mitä on avoin lähdekoodi?

Avoin lähdekoodi tarkoittaa asiakkaan kannalta sitä, että minkäänlaisia lisenssimaksuja ei ole tarpeen maksaa. Avoimen lähdekoodin lisenssoinnin ansiosta asiakas voi vapaasti ottaa ohjelmiston käyttöön (esim. asiakkuudenhallinta, Intranet tai tiedonhallinta) ja käyttää sitä niin kauan kuin haluaa. Tuotekehityskonsepti avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa perustuu siihen, että tiettyä ohjelmistoa kehitetään usein kansainvälisessä kehittäjäyhteisössä. Yhteisössä voi parhaimmillaan olla mukana satoja tuhansia kehittäjiä. Tämän työn tuotokset sitten jaetaan kaikkien halukkaiden käyttöön vapaasti.

Tämä on myös kustannustehokasta, koska itse tuotekehitys tehdään yhteistyössä ilman varsinaisia kustannuksia. Konseptista syntyy liiketoimintamahdollisuuksia, sillä kaikki käyttäjät eivät halua asentaa ohjelmistoa omalle palvelimilleen tai eivät halua ylläpitää sitä. Alalla toimivat yritykset asentavat, ylläpitävät, tukevat ja räätälöivät ohjelmistoja asiakkaan puolesta sekä kouluttavat sen käyttöön.

Tällä tavoin on mahdollista saada käyttöönsä globaali tuotekehitysorganisaatio ja osallistua siihen omien lähtökohtiensa mukaisesti. Tuotekonsepti on siis hyvin asiakaslähtöinen, koska palvelun tuottava yritys ei omista tuotetta sen paremmin kuin muutkaan vastaavat yritykset. Näin toteutuu positiivinen kilpailuasetelma, joka hyödyttää asiakasta.