Mikä Mindpolis Group Oy on?


Mindpoliksen keskeisinä liiketoiminnan osa-alueina ovat sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittäminen ja tukeminen, uudet innovaatiot sekä yhtiöryhmän liiketoiminnan kehitys sekä hallinto. 

Mindpolis on kehitysyhtiö, joka toimii kokonaisvaltaisesti oppimisliiketoiminnan sekä toiminnanohjauksen alueilla.
Sen tytäryhtiöitä ovat Mediamaisteri Oy, Oy Tawasta OS Technologies Ltd sekä Vizucom Oy.

Toimimme yhtiöryhmänä, joka ratkasiee asiakkaidemme haasteita kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä yhtiöryhmän 50 hengen tiimiä asiakkaan parhaaksi.

Yhtiöryhmämme teknologiamalli perustuu pääosin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen avulla toteutettuihin teknologiaratkaisuihin sekä palveluliiketoimintaan.

Yhtiöryhmä

Mediamaisteri Oy

Tawasta Oy

Vizucom Oy

Visio ja missio

Visio - Olemme ohjelmistoalalla toimivien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisen ja innovaatioiden arvostettu yhteistyökumppani.

Missio - Mindpolis toimii osallistuvana omistajana yhdessä yrittäjien ja liiketoimintajohdon kanssa tavoitteenaan kehittää yhtiöistään toimialansa johtavia yrityksiä.

Arvot

Yrittäjyys on asenne - Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen asenteen tulee näkyä kaikessa, mitä teemme.

Uudistuminen ja innovaatiot - Innovaatiot ja uudistuminen ovat toimintamme ytimessä.

Avoimuus - Olemme toiminnassamme avoimia ja perustamme toimintamme avoimen teknologian ratkaisuihin.

Kehitystoiminta

Innovaatiotyössämme käymme jatkuvasti läpi erilaisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja etsien toimivia ja hyödyllisiä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Toimimme pk-yritysten ja startup -yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukena. Osaamisalueenamme on erityisesti liiketoiminnan  kehittäminen, taloussuunnittelun kehittäminen ja strateginen johtaminen sekä yrityksen kasvupolun tukeminen.

Tuemme pk-yrityksen toimintaa myös tekemällä sijoituksia ohjelmistoalan startup-yrityksiin sekä myös hieman pidemmällä kasvun polulla oleviin ohjelmistoalan pk-yrityksiin.

Olemme ohjelmistoalalla toimivien pk-yritysten kumppani ja etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen. Mikäli sinulla on kehitysidea tai projekti, jossa voisimme olla apuna, ota yhteyttä!

Avoin teknologia

Mitä on avoin lähdekoodi?

Avoin lähdekoodi tarkoittaa asiakkaan kannalta sitä, että minkäänlaisia lisenssimaksuja ei ole tarpeen maksaa. Avoimen lähdekoodin lisenssoinnin ansiosta asiakas voi vapaasti ottaa ohjelmiston käyttöön (esim. asiakkuudenhallinta, Intranet tai tiedonhallinta) ja käyttää sitä niin kauan kuin haluaa. Tuotekehityskonsepti avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa perustuu siihen, että tiettyä ohjelmistoa kehitetään usein kansainvälisessä kehittäjäyhteisössä. Yhteisössä voi parhaimmillaan olla mukana satoja tuhansia kehittäjiä. Tämän työn tuotokset sitten jaetaan kaikkien halukkaiden käyttöön vapaasti.

Tämä on myös kustannustehokasta, koska itse tuotekehitys tehdään yhteistyössä ilman varsinaisia kustannuksia. Konseptista syntyy liiketoimintamahdollisuuksia, sillä kaikki käyttäjät eivät halua asentaa ohjelmistoa omalle palvelimilleen tai eivät halua ylläpitää sitä. Alalla toimivat yritykset asentavat, ylläpitävät, tukevat ja räätälöivät ohjelmistoja asiakkaan puolesta sekä kouluttavat sen käyttöön.

Tällä tavoin on mahdollista saada käyttöönsä globaali tuotekehitysorganisaatio ja osallistua siihen omien lähtökohtiensa mukaisesti. Tuotekonsepti on siis hyvin asiakaslähtöinen, koska palvelun tuottava yritys ei omista tuotetta sen paremmin kuin muutkaan vastaavat yritykset. Näin toteutuu positiivinen kilpailuasetelma, joka hyödyttää asiakasta.